"Het verlangen is dat wat je roept.                                                                                                                       Je kunt het alleen zelf een naam geven.                                                                                                                        Soms is er ineens een vonk die je verwonderd stil doet staan en tegelijkertijd maakt dat je op weg gaat.                               Eén ding kan ik je wel zeggen; de naam van het verlange volgen betekent: thuiskomen."     

 

Wij zijn allemaal deel van een groter geheel (familie, maatschappij, land). Ook dat heeft invloed op ons en ons energiesysteem. Die invloed kan positief zijn maar soms lopen we ook trauma's op. Bijvoorbeeld wanneer je ouders gaan scheiden of wanneer een van je ouders ernstig ziek is of zelfs overlijdt in je vroege jeugd, verlies van een kind, oorlog, verlies van een partner, misbruik, verstrikking enzovoort. Die trauma's zijn opgeslagen in ons celgeheugen. Ook kunnen er trauma's van onze (voor)ouders doorgegeven en opgeslagen zijn in onze cellen.Deze kunnen invloed hebben op ons gemoed, op ons functioneren, op ons lichamelijk welbevinden. Dit systemisch werk is uitgediept door Bert Hellinger en bij de meeste mensen bekend als 'familieopstellingen'. Het familiesysteem zegt: "als ieder lid van de familie de plek heeft die hij hoort te hebben, en de liefdesenergie kan vrij stromen binnen het systeem, dan is er rust, orde en een gevoel van thuiskomen bij alle leden van de familie". Het gaat daarbij om de laag van de ziel, niet om hoe het letterlijk is (geweest). 

Deze systemische invloeden kunnen uitgewerkt worden in een opstelling, maar zijn ook terug te vinden in het lichaam. Bij Fontaine kun je door middel van aanraking gaan ervaren hoe dat bij jou is. Door samen in contact te zijn kun je gaan onderzoeken wat er zich in jouw lichaam afspeelt en gaan ontrafelen wat het je te vertellen heeft. Bijvoorbeeld hoe ervaar jij jouw plek, waar is jouw plek en hoe neem jij je plek in? Wat draag jij met je mee en is dat van jezelf of draag je onbewust wat mee van anderen? Voel jij je gesteund of heb je het gevoel er alleen voor te staan? Ervaar je heftige angsten of voelt het leven zwaar voor je? Bij al deze voorbeelden (en zo zijn er nog veel meer) zou het kunnen zijn dat de oorsprong zit in het familiesysteem.

Het kan waardevol zijn om voorafgaand aan het consult, een genogram (schematische uitwerking) te maken van je famile van herkomst en dit mee te nemen. Het helpt om een beeld te krijgen van de systeemdynamiek en er zicht op te krijgen of de klacht waarmee je komt mogelijk samenhangt met het gezin van herkomst. In dit genogram staan ook doodgeboren kinderen, kinderen uit vorige relaties, vroeggestorven familieleden en familieleden waar niet over gesproken wordt, alsmede belangrijke gebeurtenissen die vanuit systemisch en/of psychologisch oogpunt belangrijk kunnen zijn zoals oorlog, alcoholisme, zelfdoding etc.

Op deze manier werken we met de ziel en op zielsniveau gaan we liefdevol contact maken met dat wat er is en zich wil laten zien op dat moment. Je zult worden uitgenodigd om, met behulp van de aanraking, plekken in je lichaam die buiten je aandachtsgebied liggen weer in eigendom te nemen. Om contact te  maken met het deel wat ons bezielt.

Ook kunnen we werken met individuele opstellingen met behulp van vloerankers, imaginatie of poppetjes.

Spreekt dit je aan, voel jij ook het verlangen om (eindelijk) thuis te komen bij jezelf, wil jij ook weer de bezieling ervaren, dan is het misschien tijd om op weg te gaan en de roep van je ziel te gaan volgen....

Je bent helemaal welkom!

ps Systemisch werk wordt alleen vergoed door de zorgverzekering als het een onderdeel is van de massagetherapie. Een los consult kan ook maar dan kunt u het niet           declareren bij uw verzekering..

 

 

Dynamic Webdesign Mill - Fontaine Massagetherapie en Bewustwording © 2016 - 2024