In februari 2024 zal ook weer de nieuwe opleiding starten die ik geef samen met  Corinne de Graaf.

Lichaamsgerichte cursus systemische begeleiding bij rouw en verlies.

Na deze 8-daagse cursus heb je voldoende handvatten om een systemische kijk in te passen in het werken met cliënten met rouw en verlies. Je leert om afgestemd gebruik te maken hiervan en om op zielsniveau aanwezig te zijn.

Binnenkort wordt deze mooie scholing aan deze site toegevoegd. Heb je direct een ja? Je kunt contact met me opnemen.

De data zijn al bekend: 8 en 9 februari, 7 en 8 maart, 4 en 5 april en 24 en 25. De kosten zijn €1825,-De opleiding is geaccrediteerd door de SNRO voor 4,5 ec. met de volgende mooie woorden:

"De accreditatie commissie van de SNRO ziet een duidelijk uitgewerkt opleidingsaanbod vanuit een zeer krachtige visie  en vanuit compassie die de commissie aan alle rouwenden zou willen toewensen. In de ogen van de commissie kan uw aanbod een belangrijke functie vervullen in de huidige maatschappelijke context"

De cursus kun je volgen als je de basisopleiding van Rouwen met Compassie hebt gevolgd of als je als rouwbegeleider werkt. Zie voor meer informatie over de beide opleidingen en aanmelden op de website http://www.rouwenmetcompassie.nl

 

Dynamic Webdesign Mill - Fontaine Massagetherapie en Bewustwording © 2016 - 2024